Διοικούσα Επιτροπή

 

1. Αρχηγός Αστυνομίας – Πρόεδρος

2. Υπαρχηγός Αστυνομίας – Αντιπρόεδρος

3. Βοηθός Αρχηγός (Διοίκησης) – Μέλος

4. Αστυνόμος Α΄ Κώστας Αυγουστή – Διευθυντής/Συντονιστής

5. Αστυφ. 580 Παναγιώτα Κουτούκη - Γραμματέας

6. Υπ/μος Μαρία Ευαγγέλου – Βοηθός Γραμματέας

7. Λοχίας 4544 Τροοδία Παύλου – Ταμίας

8. Αστυφ. 2558 Πέτρος Πέτρου – Βοηθός Ταμίας

9. Αστυφ. 2974 Κυριάκος Παναγιώτου – Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

10. Λοχίας 4345 Χαράλαμπος Στυλιανού – Μέλος

11. Αστυφ. 2272 Παναγιώτης Πολυβίου – Μέλος