Αστυνομικό Φιλανθρωπικό Σωματείο

"CYPRUS POLICE TORCH RUN"

Σκοποί του Σωματείου είναι: 

(α) Η προώθηση, ανάπτυξη και υποστήριξη των σκοπών των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων.

(β) Η συλλογή χρημάτων για υποστήριξη των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων.


Αστυνομικό Φιλανθρωπικό Σωματείο

"CYPRUS POLICE TORCH RUN"

Σκοποί του Σωματείου είναι: 

(γ) Η προστασία και υποστήριξη ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και παροχή σ΄ αυτούς ίσων ευκαιριών για Άθληση.

(δ) Η προώθηση της αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, συνεργασίας και ενημέρωσης μεταξύ των μελών σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου.


Αστυνομικό Φιλανθρωπικό Σωματείο

"CYPRUS POLICE TORCH RUN"

Σκοποί του Σωματείου είναι: 

(ε) Η διοργάνωση λαμπαδηφοριών και άλλων εκδηλώσεων.

(στ) Η ενημέρωση για τον ρόλο που ο καθένας μπορεί να διαδραματίσει και η προβολή του ανθρωπιστικού χαρακτήρα και κοινωνικής προσφοράς της Αστυνομίας.


Αστυνομικό Φιλανθρωπικό Σωματείο

"CYPRUS POLICE TORCH RUN"

Για προώθηση και επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο μπορεί, μεταξύ άλλων, να είναι μέλος σε αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή άλλα παρόμοια σώματα, να συμβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχές, να αποκτά, κατέχει, μισθώνει εκμισθώνει, αποξενώνει, ανταλλάσει και διαχειρίζεται κινητή και ακίνητη περιουσία και να διοργανώνει, λαμβάνει μέρος, προωθεί και επιχορηγεί εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια ή άλλες δραστηριότητες.


Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας
Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Εκ μέρους του Διοικούσας Επιτροπής του σωματείου μας, σάς καλωσορίζω στην Ιστοσελίδα μας.

Οι σημερινές εποχές αξιώνουν την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση όλων με τα μέσα της σύγχρονης

τεχνολογίας και το σωματείο μας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτές τις απαιτήσεις...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε σχετικά με όλες τις πρόνοιες του καταστατικού του σωματείου μας...

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ενημερωθείτε για τα μέλη που απαρτίζουν τη Διοικούσα Επιτροπή του σωματίου μας...

ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ

Ενημερωθείτε σχετικά με τον Σκοπό και τους Στόχους του σωματείου μας...

Εγγραφείτε...

...στο Αστυνομικό Φιλανθρωπικό Σωματείο "Cyprus Police Torch Run"

Ακολουθείστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί και προμηθευτείτε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους του Φιλανθρωπικού μας Σωματείου.


Διεύθυνση:

Αρχηγείο Αστυνομίας, οδός Ευάγγελου Φλωράκη, τ.κ.1478

Εmail:

cypruspolicetorchrun@gmail.com